Gjennom god internkontroll styrkes tilliten til kommunesektoren og behovet for detaljert statlig styring reduseres.

Her kan du lese idéheftet fra KS (mars 2013): Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus! »