NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon er revidert og er nå fritt tilgjengelig for nedlastning i pdf-versjon.

Veilederen er en revisjon av den forrige veilederen fra 2006, og er oppdatert i forhold til revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og utviklingen på fagområdet.

Veilederen, som nå er fritt tilgjengelig i pdf-versjon, omhandler hvordan forvaltningsrevisjon planlegges, gjennomføres og rapporteres.

Her kan du fritt laste ned

NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon