FKT har utarbeidet mal for personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat.

Sekretariatene har visse plikter etter personvernregelverket når personopplysninger samles inn og brukes. Mal for personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat er derfor ment å være til hjelp slik at sekretariatene kan få bedre oversikt over behandling av personopplysninger. Formålet er å sikre at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte.

Ta kontakt med sekretariatet for andre formater av malen og vedleggene (word, excel)

Se også FKT sitt tilbud om personvernombudstjeneste