Veiledere og publikasjoner

Personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat

FKT har utarbeidet mal for personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat.

Sekretariatene har visse plikter etter personvernregelverket når personopplysninger samles inn og brukes. Mal for personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat er derfor ment å være til hjelp slik at sekretariatene kan få bedre oversikt over behandling av personopplysninger. Formålet er å sikre at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte.

Ta kontakt med sekretariatet for andre formater av malen og vedleggene (word, excel)

Se også FKT sitt tilbud om personvernombudstjeneste