Spørsmålet som FKT stilte er om ordførers møte- og talerett i kontrollutvalget etter også gjelder når kontrollutvalget skal behandle saker som angår utvalgets rolle som arbeidsgiver for kontrollutvalgssekretæren.

20.3 2023

Departementets konklusjon er at lovens ordlyd må legges til grunn. Det betyr at ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget uavhengig av hvilke saker som behandles. Departementet legger til at det likevel være nyttig at ordføreren og kontrollutvalget har dialog for å avklare behov og forventninger til ordførerens deltakelse.

Spørsmål om ordførers møte og talerett i kontrollutvalget

KDDs svar på spørsmål om ordførers møte og talerett i kontrollutvalget