I 2023 arrangeres fagkonferansen på Scandic Lerkendal, Trondheim, 31.mai-1.juni

FKTs Fagkonferanse 31.5 1.6 2023 Alle presentasjonene

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontrollarbeid i kommunal sektor.

Program FKTs fagkonferanse 31. mai 1. juni, (pdf vesjon 26. mai)

Det er krig i Europa, dyrtid og klimakrisen er foruroligende nær. Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på i denne sammenhengen?

  • Hvilke trusler står kommunene overfor?
  • Er beredskapen i kommunen god nok?
  • Er kommunen beskyttet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?
  • Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til høsten. Derfor er det aktuelt å spørre om vi er sikre på om vi kan gjennomføre valg på en trygg måte uten påvirkning?
  • Hva med personvernet? Er kommunen beskyttet mot hacking og cyberangrep?

Samtidig er det krav til kommunene om  godt ytringsklima og åpenhet.

  • Hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?
  • Ytringsfrihetskommisjonen mener at kommuner som sliter med åpenheten må lage en tiltaksplan som skal sikre at offentlighetsloven og arkivloven etterleves.

Dag 1, 31. mai

09:00 Registrering med mat

10:00 Velkommen | Tage Pettersen, styreleder FKT

10:05 Kommunenes ansvar for egen beredskap | Øystein Johannessen, Assisterende Statsforvalter, Trøndelag

10:50 Geoteknikk i Overhalla kommune, Forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg faren for kvikkleirekred | Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Midt-Norge Revisjon SA

11:35 Spørsmål fra salen

11.55 Pause

12:15 Personvernkommisjonens rapport, utfordringer for kommunene | Helge Veum, medlem av Personvernkommisjonen, leder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune

13:00 Lunsj

14:00 Korrupsjon og økonomisk kriminalitet med blikk på offentlig sektor | Mari Sognnæs Andresen, Økokrim

14:45 Sikkerhetstrusler mot kommunene? |   Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, fagdirektør sikkehetskultur

15.30 Spøramål fra salen

15.45 Pause

16.00 Registrering til årsmøtet

16.15 Årsmøte

 

Dag 2, 1. juni

09:00 Rapport fra Ytringsfrihetskommisjonen | Anki Gerhardsen, frilansjournalist, og medlem av kommisjonen

10:00 Pause

10:00 Refleksjoner etter endt valgperiode og erfaringsoverføring til nytt utvalg. Paneldebatt med flere KU-ledere og spørsmål fra salen. | Tage Pettersen, FKT, moderator

10:45 Spørsmål fra salen

11.00 Pause og utsjekk

11:30 Åpenhetsloven og kommunenes rett til å kreve informasjon fra leverandører | Gro Valen Simonsen, Forbrukertilsynet

12:00 Hvordan står det til med åpenheten i kommune-Norge? | Tor Dølvik, spesialrådgiver, TI Norge

12.45 Spørsmål fra salen

13:00 Lunsj

14:00 Skråblikket: Tvil deg god | Henrik Syse

14:50 Avslutning | Tage Pettersen, FKT

 

Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950

Ekstra overnatting fra 30. – 31. mai: Kr 1 090

Det er begrenset med plasser igjen. Ta kontak med sekretariatet  hvis du ønsker å delta: anne-karin@fkt.no, mob 41471166