Vil du bli vår første generalsekretær? Søknadsfrist: Snarest og senest 7. september.

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, fylkeskommuner og Sametinget. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariater. FKT har et mål om å øke medlemsmassen betydelig de kommende årene. 

FKT har siden starten i 2005 kjøpt sekretariatstjenester fra andre, og vi skal nå etablere vårt eget sekretariat i Oslo, som skal være operativt 1. januar 2018. 

Vi er interessert i å komme i kontakt med deg som ønsker å bli FKTs første generalsekretær, som skal ansettes i full stilling med oppstart 1. januar 2018. Generalsekretæren vil være vår eneste ansatte i 2018, men det er aktuelt å utvide staben med en sekretær i deltidsstilling etterhvert. Sekretariatets primære oppgave skal være å fronte organisasjonens formål utad, oppfylle vedtatt handlingsplan og hjelpe styret i deres arbeid. Generalsekretæren må derfor være en energisk og selvgående person som har god kjennskap til kontroll og styring i offentlig sektor, gjerne med bakgrunn fra et kontrollutvalgssekretariat eller lignende. Det søkes etter en person med relevant høyere utdanning og med høy integritet og gjennomføringsevne. 

Lønn og øvrige vilkår etter avtale. 

Les mer om oss på www.fkt.no. Henvendelser kan rettes til styreleder Benedikte Muruvik Vonen på epost benedikte.vonen@temark.no eller telefon 905 89 043. 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

Søknad med CV sendes fkt@fkt.no snarest og senest 7. september 2017

Vi ønsker ikke henvendelser fra annonseselgere, rekrutteringsbyråer og lignende virksomheter.


⇒ Her kan du laste ned stillingsannonsen i pdf-format »