AVLYST! Fagkonferansen 2020

Velkommen til Fagkonferansen 2020 – Gardermoen 3.-4. juni, Quality Airport Hotel Gardermoen

Covid-19

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat der vi setter søkelyset på saker og problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg. I år har vi en spesiell situasjon med all usikkerheten knyttet til covid-19 viruset og hvilke smitteverntiltak som vil være aktuelle til en hver tid. FKT oppfordrer likevel medlemmer og andre interesserte til å melde seg på fagkonferansen.  Det ville være synd om for få påmeldte skulle bli årsaken til avlysning. I slutten av april vil helsemyndighetene kommer med nye restriksjoner og retningslinjer for samlinger.

I 2020 vi naturlig nok ha ulike innlegg om hvordan det er å være ny i kontrollutvalget, forventninger fra blant annet ordfører og rådmann. Vi har også valgt oss ut noen aktuelle saker og case: Norsk barnevern er i internasjonalt søkelys med flere saker mot seg om brudd på menneskerettighetene. Hva er galt med norsk barnevern og kan kontrollutvalget bidra til å bygge opp tilliten? Oslo kommune og bruddene på arbeidsmiljøloven, er det grunn til å tenke at dette er vanlig i kommunene? Vi får presentert en helt fersk selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS). Hvordan vi kan få til bedre samordning mellom den kommunale egenkontrollen og statlig tilsyn, er også et tema.  Sigbjørn Johnsen vil avslutte med «et skråblikk på kontroll og tilsyn». Det er vi glade for.

Program 3.-4. juni

Dag 1 start kl 10.00

 • Åpningsinnlegg | Journalist og frittstående konsulent Gunnar Bodahl-Johansen, tidl. politisk redaktør i Fredrikstad Blad, sekretær for PFU og ansatt ved Institutt for Journalistikk der han blant annet jobbet med dokument- og møteoffentlighet
 • Norsk barnevern i internasjonalt søkelys | Direktør, Mari Trommald, Bufdir
 • Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet?| Kontrollutvalsleiar Ivar Mork, Ulstein kommune
 • Kontrollutvalget og ordføreren | Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune
 • Kontrollutvalget og rådmannen | Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum, Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad kommune

Dag 2 start kl 09.00

 • Kommunene og arbeidsmiljøloven | Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet
 • Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon ? | tidl. fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) | Manager Frode Løvlie, Deloitte
 • Et skråblikk på kontroll og tilsyn | Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen

Avslutning med lunsj kl 13.00

Du kan laste ned hele programmet her:

Program Fagkonf. 2020

Årsmøtet

Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.  Hvis kontrollutvalget er medlem kan du lese mer om årsmøtet her

Sosial utflukt

I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp.

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på.

Deltakeravgift

Med overnatting og middag:

 • medlemmer: kr 6 800
 • ikke-medlemmer: kr 7 200

Uten overnatting og uten middag:

 • medlemmer: kr 5 150
 • ikke-medlemmer: kr 5 550

Tilslutningsdøgn fra 2. – 3. juni (m/frokost): Kr 1 145

Frist for påmelding er 27. april