FKT avholdt årsmøte 7. juni 2017 i Tromsø i forbindelse med fagkonferansen samme sted.

Det var 73 medlemmer til stede på årsmøtet, som ble ledet med stø hånd av Einar Endresen (leder for kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune).

Sakslista besto kun av ordinære årsmøtesaker, som styrets årsmelding 2016, årsregnskap 2016, medlemskontingent 2018, handlingsplan 2018, årsbudsjett 2018 og valg.

Alle valgene var enstemmige og iht. innstillingen. De medførte ingen endringer i styresammensetningen. Du finner en oversikt over styret (2017-18) her »

Du kan lese hele protokollen fra årsmøtet 2017 her »