logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Styret 2018-2019

Nyvalgt styreleder Benedikte Muruvik Vonen, rådgiver Temark (Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS.
Benedikte er både forumets første kvinne som styreleder og den første styrelederen fra sekretariatene.
Nyvalgt styreleder Benedikte Muruvik Vonen, rådgiver Temark (Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS. Benedikte er både forumets første kvinne som styreleder og den første styrelederen fra sekretariatene.

Styresammensetningen etter årsmøtet 29. mai 2018. 

Styrets møteplaner og -protokoller publiseres fortløpende på medlemssidene.

Styret i FKT - 2018-2019: 

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2018-2020), Rådgiver i Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, M: 905 89 043 | E-post: benedikte.vonen@temark.no

Nestleder Dag Robertsen (2018-20), Nestleder i kontrollutvalget i Moss kommune, M: 990 05 440 | E-post: dag@lunderobertsen.no

Medlem Marit Gilleberg (2018-2020), Leder i kontrollutvalget i Tolga kommune, M: 951 62 946 | E-post: fmhemagi@fylkesmannen.no

Medlem Ivar Mork (2018-2020), Leiar i kontrollutvalet, Ulstein kommune,, M: 909 76 081 | E-post: ivar.mork@outlook.com

Medlem Roald Breistein (2017-19), Seniorrådgiver i Sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, M: 975 05 152 | E-post: roald.breistein@hfk.no

Medlem Einar Ulla (2017-19), Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune, T: 57 63 80 51 | M: 971 90 734 | E-post: Einar.Kare.Ulla@sfj.no 


Førstevaramedlem - politiker Terje Engvik (2018-20120), Nestleiar i kontrollutvalet i Førde kommune                                            

Andrevaramedlem - politiker John Helge Andersen (2018-20), Nestleder i kontrollutvalget i Røros kommune

Førstevaramedlem - sekretær Sissel Mietinen (2017-19), Daglig leder i Kontrollutvalgan IS

Andrevaramedlem - sekretær Liv Tronstad (2017-19), Seniorrådgiver i KonSek Trøndelag IKS

|