Nyheter

Nyheter
Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgs­sekretariatene – «Møtebok» og «Bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll»

Styrene i FKT og NKRF har fastsatt de to første anbefalingene for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene:

Møtebok og Bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll