Nyheter
Svar fra departementet på spørsmål om ordfører kan nekte å sette sak fra kontrollutvalget på sakslisten til kommunestyret

På vegne av et av våre medlemmer, sendte FKT 14. januar 2022 spørsmål til Kommunal- og distriktsdepartementet om ordfører har rettslig anledning til å nekte/la være å sette saker oversendt fra kontrollutvalget til kommunestyret på sakslisten til kommunestyret.

Les mer
Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel kommunelov

I en henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet i oktober 2020 ba FKT om en avklaring av status for en tolkningsuttalelse til den tidligere kommuneloven (1992). Vi stilte spørsmål om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven (2018). Problemstillingen gjelder bestemmelsen om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget. 

Les mer