logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Lovendringer for kommunene fra 2019

8.1.2019

Den største lovendringen for kommunene i 2019 blir den nye kommuneloven, men den trer først i kraft etter valget til høsten.

Avlysning av politiske møter, Kl § 32

Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til  FKT på spørsmål om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg".

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

KOFAs fagkonferanse 2016

KOFA arrangerte sin årlige fagkonferanse i Bergen 10. november 2016.

|

En rekke endringer i forslaget til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte
(Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)
Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte (Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)

Kommunelovutvalgets utredning med en rekke forslag av betydning for egenkontrollen i kommunene.

|

Høring i kontrollutvalget? - FKTs Veileder for høringer

Veilederen (fra april 2014) er ikke en juridisk betenkning, men et hjelpemiddel og en praktisk innføring i hvordan en høring i kontrollutvalget kan legges opp.

|
12Neste