Nyheter
Svar fra departementet på spørsmål om ordfører kan nekte å sette sak fra kontrollutvalget på sakslisten til kommunestyret

På vegne av et av våre medlemmer, sendte FKT 14. januar 2022 spørsmål til Kommunal- og distriktsdepartementet om ordfører har rettslig anledning til å nekte/la være å sette saker oversendt fra kontrollutvalget til kommunestyret på sakslisten til kommunestyret.

Les mer