logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
FKT og NKRF: Fortsatt behov for Kontrollutvalgsboken
8.2.2019.

Styret i NKRF og styret i FKT ble på et møte 29.1.2019 enige om å rette en felles henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les mer
KMD: Høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
4.2.2019.

Den nye forskriften vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften).

Les mer
KMD: Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring
15.1.2019.

Forslaget bygger på økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven som Stortinget vedtok den 22. juni 2018.

Les mer
Fagsamling for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet
11.1.2019.

Dei fire fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet gjennomførde si årlege samling på Sola Strand hotel denne veka

Les mer
Lovendringer for kommunene fra 2019
8.1.2019.

8.1.2019

Den største lovendringen for kommunene i 2019 blir den nye kommuneloven, men den trer først i kraft etter valget til høsten.

Les mer
FKT: Sats på klarspråk
8.1.2019.

8.1.2019

Det skrives for langt og for mye i norsk forvaltning. Også sekretariatene til landets kontrollutvalg kan skrive kortere og mer presist, sier Agnar Kaarbø.

Les mer
FKT er flyttet til Kristian Augustgt. 14
22.12.2018.

21. desember flyttet FKT til Kristian Augustgt. 14 

Les mer
Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
27.11.2018.

Professor Jan F Bernt svarer i Kommunal Rapport 22.11.18

Les mer
Sivilombudsmannen om lukking av møter i Kontrollutvalget 
21.11.2018.

En journalist i Trønder-Avisa klaget til ombudsmannen over lukking av flere møter i Frosta kommune

Les mer
FKT: Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati
12.11.2018.

-  Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. 

Les mer