logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

FKT: Nytt styre
7.6.2019.

På årsmøtet 2019 ble det valgt nye medlemmer til styret

Les mer
Arendalsuka 2019
7.6.2019.

Det er en glede å kunne melde om at Forum for Kontroll og Tilsyn vil være i Arendalsuka 13. august med eget arrangement

Les mer
FKT: Jan F. Bernt  om personvernombud for kontrollutvalgssekretariat
24.5.2019.

Hans klare råd at man bør sørge for etablering av personvernombud for kontrollutvalgssekretariat

Les mer
KMD: Vil revidere Kontrollutvalgsboken
3.5.2019.

Men departementet kan ikke gi en konkret tidsangivelse for arbeidet

Les mer
FKT: Høringssvar - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
2.5.2019.

"Det er fortsatt behov for noen viktige presiseringer knyttet til sekretariatene som vi mener bør med i forskriften"

Les mer
FKT: Prosjektplan Veileder - samordning av kommunal egenkontroll og tilsyn
2.4.2019.

Veilederen vil bli en del av KMDs implementeringspakke knyttet til ny kommunelov

Les mer
FKT: Jan F Bernt svarer på spørsmål om publisering av henvendelser 
22.2.2019.

FKT har mottatt en henvendelse fra et av våre medlemmer som ønsket en prinsipiell avklaring på spørsmål om publisering på nett.

 

Les mer
FKT: Fagkonferanse og årsmøte 2019
19.2.2019.

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, Clarion hotel Ernst

Les mer
FKT og NKRF: Fortsatt behov for Kontrollutvalgsboken
8.2.2019.

Styret i NKRF og styret i FKT ble på et møte 29.1.2019 enige om å rette en felles henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les mer
KMD: Høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
4.2.2019.

Den nye forskriften vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften).

Les mer