logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
FKT: Prosjektplan Veileder - samordning av kommunal egenkontroll og tilsyn
2.4.2019.

Veilederen vil bli en del av KMDs implementeringspakke knyttet til ny kommunelov

Les mer
FKT: Jan F Bernt svarer på spørsmål om publisering av henvendelser 
22.2.2019.

FKT har mottatt en henvendelse fra et av våre medlemmer som ønsket en prinsipiell avklaring på spørsmål om publisering på nett.

 

Les mer
FKT: Fagkonferanse og årsmøte 2019
19.2.2019.

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, Clarion hotel Ernst

Les mer
FKT og NKRF: Fortsatt behov for Kontrollutvalgsboken
8.2.2019.

Styret i NKRF og styret i FKT ble på et møte 29.1.2019 enige om å rette en felles henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les mer
KMD: Høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
4.2.2019.

Den nye forskriften vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften).

Les mer
KMD: Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring
15.1.2019.

Forslaget bygger på økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven som Stortinget vedtok den 22. juni 2018.

Les mer
Fagsamling for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet
11.1.2019.

Dei fire fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet gjennomførde si årlege samling på Sola Strand hotel denne veka

Les mer
Lovendringer for kommunene fra 2019
8.1.2019.

8.1.2019

Den største lovendringen for kommunene i 2019 blir den nye kommuneloven, men den trer først i kraft etter valget til høsten.

Les mer
FKT: Sats på klarspråk
8.1.2019.

8.1.2019

Det skrives for langt og for mye i norsk forvaltning. Også sekretariatene til landets kontrollutvalg kan skrive kortere og mer presist, sier Agnar Kaarbø.

Les mer
FKT er flyttet til Kristian Augustgt. 14
22.12.2018.

21. desember flyttet FKT til Kristian Augustgt. 14 

Les mer