logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Nytt sekretariat i nytt fylke!

Fra nyttår har en rekke av kommunene i Trøndelag blitt eiere i Konsek Trøndelag IKS. 

FKTs Sekretariatskonferanse 2018

Vi har gleden av å invitere til den årlige Sekretariatskonferansen 20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm.

For program og nærmere informasjon om priser og påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. februar

|

Anne-Karin Femanger Pettersen blir FKTs første generalsekretær

Styret har ansatt organisasjonens første generalsekretær, som tiltrer 1. januar 2018.

Den nye generalsekretæren, foran til høyre, flankert av FKTs styre (f.v.): Einar Ulla, Roald Breistein, Hilde Vatnar Selnes, Synnøve Solbakken, Benedikte Muruvik Vonen og Dag Robertsen.
Den nye generalsekretæren, foran til høyre, flankert av FKTs styre (f.v.): Einar Ulla, Roald Breistein, Hilde Vatnar Selnes, Synnøve Solbakken, Benedikte Muruvik Vonen og Dag Robertsen.
|

Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling

Veilederen fra KS støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur.

|

Møte i etikkutvalget

Kommunesektorens etikkutvalg hadde møte i Oslo 11. mai 2017.

|

- Kulturen i etaten har åpenbare mangler i seg

Kontrollutvalget i Tromsø retter sterk kritikk mot at brannsjefen fikk utført arbeid på hans private hytte av folk i kommunal tjeneste.

|

Kontrollutvalget i Ålesund avventer anmeldelse

Dermed snudde utvalget, etter at sekretariatet innstilte på politianmeldelse for korrupsjon og for brudd på Arbeidsmiljøloven i de foreløpige sakspapirene.

|

Varslere må ha flere kanaler

Kommuner som lager nye varslingsrutiner eller reviderer gamle, må tenke på at det kan være toppledelsen det varsles om. Det skriver Kommunal Rapport på lederplass.

|

Statsråd Sanner legg fram tre proposisjonar

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner legg fram tre proposisjonar til Stortinget om kommunereforma og regionreforma.

|

Anbefaler kontrollutvalget å droppe epostgransking

Mistanke om uregelmessigheter i innkjøpssak i Grimstad er ikke nok til å sjekke ansattes eposter, lyder advokatråd.

|

Ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren

Ny Fafo-rapport, som skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for en ny varslingsveileder fra KS.

|

Mener Hemsedal kom med represalier mot varslere

Hemsedal i hardt vær etter påstander om represalier mot varslere. Ledelsen er ikke fornøyd med revisjonsrapport.

|

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2016

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

|

Varslerekspert: - Har sett skrekkelige eksempler

Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen har noen klare råd om hva som er viktig i granskninger av varslingssaker. Møt henne på Sekretariatskonferansen 2017.

|

Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring

Kommuner og fylkesmannsembeter opplever stort sett at statlig tilsyn er nyttig og bidrar til læring og bedre kommunale tjenester.

|
12Neste