Nyheter

Nyheter

Post 136144

Post 136119

Elevenes siste håp ble knust

Politisk flertall for å legge ned Fana gymnas. Høyre og Frp ville utsette saken, men fikk ikke flertall. Nå varsler de lovlighetskontroll, og Rødt varsler sak til kontrollutvalget.