KMD har publisert det tradisjonelle rundskrivet forut for høstens valg.