Kontrollutvalgssekretariat

Fagtema
FKT: Nytt styre

På årsmøtet 2019 ble det valgt nye medlemmer til styret

Arendalsuka 2019

Det er en glede å kunne melde om at Forum for Kontroll og Tilsyn vil være i Arendalsuka 13. august med eget arrangement

FKT: Sats på klarspråk

8.1.2019

Det skrives for langt og for mye i norsk forvaltning. Også sekretariatene til landets kontrollutvalg kan skrive kortere og mer presist, sier Agnar Kaarbø.