Kontrollutvalgssekretariat

Nyheter
Sekretariatskonferansen 2017

FKTs årlige Sekretariatskonferanse ble arrangert 21. – 22. mars i Lillestrøm. Her finner du lenker til de ulike foredragene. 

FKTs Fagkonferanse 2016

Vi minner om vår årlige fagkonferanse – 7. – 8. juni på Gardermoen. Det er fortsatt ledige plasser.

Påmeldingsfrist: Snarest!