logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati

-  Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. 

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
27.11.2018.

Professor Jan F Bernt svarer i Kommunal Rapport 22.11.18

Les mer
Sivilombudsmannen om lukking av møter i Kontrollutvalget 
21.11.2018.

En journalist i Trønder-Avisa klaget til ombudsmannen over lukking av flere møter i Frosta kommune

Les mer
Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati
12.11.2018.

-  Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. 

Les mer
Avlysning av politiske møter, Kl § 32
15.10.2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til  FKT på spørsmål om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg".

Les mer
FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling
27.8.2018.

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.

Les mer
Departementets svar til Fredrikstad kommune om møteoffentlighet
21.8.2018.

Det stilles spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum.

Les mer
Egenkontrollen i den nye kommuneloven
16.7.2018.

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Les mer
Regional  høstsamling  2018 - Klarspråkkurs
12.7.2018.

NYHET! FKT og Konsek Trøndelag IKS inviterer til "Klarspråkkurs" på  Wærnes fredag 26.oktober. Kursholder er Agnar Kaarbø

Les mer
Kommuneloven- Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 
11.7.2018.

Lovsaken ferdigbehandles i stortinget 7. juni. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Les mer
FKT Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg
13.6.2018.

Etter et års arbeid er endelig veilederen ferdig.  Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.

Les mer