logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Egenkontrollen i den nye kommuneloven
16.7.2018.

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Les mer
Kommuneloven- Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 
11.7.2018.

Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Les mer
FKT Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg
13.6.2018.

Etter et års arbeid er endelig veilederen ferdig.  Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.

Les mer
FKTs høringssvar til NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat
4.5.2018.

FKT har avgitt høringsuttalelse til NKRFs forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat

Les mer
FKTs innspill til Stortingshøringen om den nye kommuneloven - Prop. 46 L (2017-2018)
25.4.2018.

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen presenterte FKTs innspill i høringen 24. april

Les mer
Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité  om den nye kommuneloven
19.4.2018.

FKT vil delta på Stortingshøringen om den nye kommuneloven  - Prop. 46 L  - tirsdag 24. april

Les mer
Forslag til ny kommunelov ble lagt fram  fredag 16. mars
15.3.2018.

Fredag 16. mars presenterete Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forslag til ny kommunelov.

Les mer
Korrupsjonsindeksen CPI 2017 er lansert
11.3.2018.

Den 21. februar 2018 lanserte Transparency International for 23. år på rad Corruption Perception Index (CPI).

Les mer
Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune vil ha åpen høring
28.2.2018.

Fylkesrevisjonen skriver i sin rapport at en vesentlig svakhet ved saksbehandlingen er «manglende dokumentasjon, arkivering og journalføring av saksinformasjon» 

Les mer
Fagkonferanse og årsmøte 29. - 30. mai 2018
22.2.2018.

Nedenfor finner du presentasjonene fra Fagkonferansen på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  Gardermoen 29. - 30. mai 2018.

Les mer