logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Avlysning av møter i folkevalgte organ etter kommuneloven § 32
15.10.2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til  FKT på spørsmål om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg".

Les mer
FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling
27.8.2018.

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.

Les mer
Departementets svar til Fredrikstad kommune om møteoffentlighet
21.8.2018.

Det stilles spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum.

Les mer
Egenkontrollen i den nye kommuneloven
16.7.2018.

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Les mer
Regional  høstsamling  2018 - Klarspråkkurs
12.7.2018.

NYHET! FKT og Konsek Trøndelag IKS inviterer til "Klarspråkkurs" på  Wærnes fredag 26.oktober. Kursholder er Agnar Kaarbø

Les mer
Kommuneloven- Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 
11.7.2018.

Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Les mer
FKT Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg
13.6.2018.

Etter et års arbeid er endelig veilederen ferdig.  Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.

Les mer
FKTs høringssvar til NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat
4.5.2018.

FKT har avgitt høringsuttalelse til NKRFs forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat

Les mer
FKTs innspill til Stortingshøringen om den nye kommuneloven - Prop. 46 L (2017-2018)
25.4.2018.

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen presenterte FKTs innspill i høringen 24. april

Les mer
Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité  om den nye kommuneloven
19.4.2018.

FKT vil delta på Stortingshøringen om den nye kommuneloven  - Prop. 46 L  - tirsdag 24. april

Les mer