Kommunalrett

Nyheter
Kan sitje i begge utvala

Kontrollutvalsleiaren kan vera medlem i finansutvalet, meiner Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane.

Kritisk kontrollutvalg i Tydal

Kontrollutvalget i Tydal er kritisk til det de mener er brudd på habilitetsbestemmelsene fra tidligere rådmann i den såkalte Vertshussaken.

Nok et ulovlig politisk møte

Nes kommune, kontrollutvalget og Fylkesmannen avviste at den politiske behandlingen av rådmannens lønnsøkning var ulovlig. Sivilombudsmannen konkluderer med at de tar feil.

Habilitetsproblemer i kontrollutvalget

Petter Øijord (MDG) ble erklært inhabil i korrupsjonssaken, mens Ole Hovengen (Frp) ikke får være med på deler av behandlingen i kontrollutvalget.

Talerett i kommunale organer

Det er organets medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett. Andre personer kan etter særskilt vedtak få ordet, men da må dette være klart utskilt fra det alminnelige ordskiftet.

Valg av nye kontrollutvalg

FKT og NKRF med felles brev til kommunene og fylkeskommunene med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.