Kommunalrett

Nyheter
Habilitetsproblemer i kontrollutvalget

Petter Øijord (MDG) ble erklært inhabil i korrupsjonssaken, mens Ole Hovengen (Frp) ikke får være med på deler av behandlingen i kontrollutvalget.

Talerett i kommunale organer

Det er organets medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett. Andre personer kan etter særskilt vedtak få ordet, men da må dette være klart utskilt fra det alminnelige ordskiftet.

Valg av nye kontrollutvalg

FKT og NKRF med felles brev til kommunene og fylkeskommunene med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.