Kommunalrett

Fagtema
KMD: Endringer fra 1.1. 2020

Oversikt over noen viktige endringer som gjelder fra 1. januar 2020 innenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde