Kontrollutvalg

Fagtema
Tid for valg

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen i Kommunal Rapport: Vi utfordrer alle partier til å gi egenkontrollen den prioritet den fortjener!

FKT: Nytt styre

På årsmøtet 2019 ble det valgt nye medlemmer til styret

Arendalsuka 2019

Det er en glede å kunne melde om at Forum for Kontroll og Tilsyn vil være i Arendalsuka 13. august med eget arrangement